Wie zijn wij?

Academie vzw is opgericht in 1996 en houdt zich bezig met jongerenondersteuning. Concreet wil dit zeggen dat we bijlessen verschaffen aan zowel kinderen van het lager onderwijs als het secundair onderwijs.
Via ons aanbod hopen we dat we een positieve impact hebben op de resultaten van onze leerlingen zodat ze uitgroeien tot een volwaardig lid van de maatschappij.

Download Brochure