Onderwijscentrum

Lager onderwijs
Tijdens het schooljaar organiseert de Academie studiebegeleiding voor het lager onderwijs. Studiebegeleiding houdt in dat er tijdens de lessen zowel aandacht wordt besteed aan hun huistaken als aan hun pijnpunten. De lessen starten telkens om 17h30 uur, eindigen om 19h30 en gaat 2 keer per week door. Dit is ofwel op een maandag/woensdag ofwel op een dinsdag/donderdag. De leerlingen worden gegroepeerd per leerjaar en de klasjes bevatten maximaal vijf leerlingen. Dit is een bewuste keuze om de begeleider de ruimte te geven om voor elke leerling een individueel traject uit te stippelen.
Het eerste uur wordt de nadruk gelegd op het afwerken van de huistaken. Nadat de huistaken zijn afgewerkt, wordt er grondig gewerkt aan de pijnpunten van elk kind. Aangezien dit gebeurt voor elk kind apart, kunnen we spreken van een individueel traject dat elk kind krijgt. Om de pijnpunten naar de oppervlakte te brengen, maken we gebruik van een communicatieboekje dat elk kind krijgt of een e-mailaccount dat elke begeleider krijgt. Dit dient om de dialoog tussen de begeleider op de Academie en de schoolleerkracht te bevorderen. Op deze manier kunnen onze begeleiders hun lessen grondig voorbereiden.
Om zeker te zijn van een plaatsje raden, wij steeds aan om zo vroeg mogelijk een inschrijving te doen. Zo hoeven de leerlingen die hulp nodig hebben, niet onnodig op onze wachtlijst terecht te komen.
Voor een inschrijving dien je tijdens de openingsuren langs te komen.
Geraak je er niet tijdens de openingsuren? Dan kan je steeds je kinderen online inschrijven waarna we je uitnodigen voor een gesprek. Hier klikken voor een inschrijving.

Start studiebegeleiding: laatste week van september
Einde studiebegeleiding: tweede week van juni
Kostprijs: 4,75 €/uur

Secundair onderwijs

Voor het secundair onderwijs hebben we vakgerichte klassen. Dit betekent dat de leerlingen van het eerste t.e.m. het vierde middelbaar Frans, Nederlands, Engels en Wiskunde kunnen volgen. Per vak krijgen de leerlingen 2 uren les per week. Deze lessen gaan door in het weekend of op een woensdag namiddag. Voor de exacte momenten van een vak kan u zich best informeren. Zo kan een leerling zich laten begeleiden voor zowel Nederlands als voor wiskunde.
Ook deze groepen worden klein gehouden (maximaal 5) en gegroepeerd volgens hun opleiding (ASO) én jaar. Eens dat een leerling ingedeeld wordt in een klasje, blijft deze leerling heel het schooljaar komen. Wij geven enkel les tijdens de schooldagen. Tijdens de schoolvakanties en de examenperiodes wordt er geen les gegeven.
Voor een inschrijving dien je tijdens de openingsuren langs te komen.
Geraak je er niet tijdens de openingsuren? Dan kan je steeds je kinderen online inschrijven waarna we je uitnodigen voor een gesprek. Hier klikken voor een inschrijving.

Start vakspecifieke begeleiding: laatste week van september
Einde vakspecifieke begeleiding: eerste week van juni
Kostprijs: 6,5 €/uur

Examencommissie
Heel wat jongeren kunnen door allerhande omstandigheden hun diploma secundair niet behalen.
Om deze ‘jong’ volwassenen de juiste kansen te bieden om alsnog hun diploma te behalen via de examencommissie, bieden we een pakket aan waar elk onderdeel van de studierichting zevende jaar BSO grondig wordt bekeken.
Momenteel kunnen enkel studenten die een diploma derde graad BSO wensen te behalen bij ons terecht.
Iedereen die wil deelnemen aan de examens van de Examencommissie dient zich wel eerst in te schrijven voor een infosessie. Eens je ingeschreven bent, kan je je eigen examenrooster plannen per kalenderjaar.
Voor een inschrijving of voor meer informatie rond de lessenrooster dien je tijdens de openingsuren langs te komen.
Geraak je er niet tijdens de openingsuren? Dan kan je steeds je kinderen online inschrijven waarna we je uitnodigen voor een gesprek. Hier klikken voor een inschrijving.
Start begeleiding examencommissie: 3 keer per jaar
Kostprijs: 6 €/uur